Dữ liệu biên mục
Loại tài liệuTư liệu ngôn ngữ (Sách)
Mã ngôn ngữ vie
KPV4610 .K45
Tên tác giả Võ, Văn Dứt
Tác giả liên quan Lê, Nguyên Thanh, TS., Người hướng dẫn
Thông tin nhan đề Khiếu nại theo luật tố tụng hình sự Việt Nam: Luận văn thạc sĩ / Võ Văn Dứt ; Người hướng dẫn: TS. Lê Nguyên Thanh
Xuẩt bản,phát hành Tp. Hồ Chí Minh, 2018
Mô tả vật lý 41tr. : Phụ lục ; 28cm
Tóm tắt/chú giải Thẩm quyền giải quyết khiếu nại theo luật tố tụng hình sự Việt Nam. Trình tự, thủ tục tiếp nhận và giải quyết khiếu nại theo luật tố tụng hình sự Việt Nam
Từ khóa 1. Giải quyết khiếu nại. 2. Khiếu nại theo luật tố tụng hình sự.
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Law_Lib: Kho A [ Rỗi ]  Sơ đồ
21:A18210004990
Tổng số bản: 1
Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:  Lịch
 
Mục từ truy cập
  
Bình phẩm, bình luận 
Nguồn trích