Dữ liệu biên mục
Loại tài liệuTư liệu ngôn ngữ (Sách)
Mã ngôn ngữ vie
KPV494 .C45
Tên tác giả Trần, Văn Biên, TS
Thông tin nhan đề Chỉ dẫn áp dụng Bộ luật dân sự 2015 / Trần Văn Biên
Xuẩt bản,phát hành Hà Nội : Thế Giới , 2018
Mô tả vật lý 590 tr. ; 28cm
Tóm tắt/chú giải Cuốn sách chỉ dẫn chi tiết từng điều luật với mục đích tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn bạn đọc tra cứu áp dụng văn bản quy phạm pháp luật dễ dàng và hiệu quả
Từ khóa 1. Bộ luật dân sự 2015. 2. Chỉ dẫn áp dụng.
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Law_Lib: Kho A [ Rỗi ]  Sơ đồ
11:A18110012824-5, A18110012989-94
Law_Lib: Kho B [ Rỗi ]  Sơ đồ
11:B19110009328-34
Tổng số bản: 15
Số bản rỗi: 15 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:  Lịch
 
Mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn
Chìa khóa kho B
Chìa khóa kho A-Lầu 4
Chìa khóa kho A- lầu 5
  
Bình phẩm, bình luận 
Nguồn trích