Dữ liệu biên mục
Loại tài liệuTư liệu ngôn ngữ (Sách)
Mã ngôn ngữ vie
HG .N48
Tên tác giả Hugos, H. Michael
Tác giả liên quan Phan, Đình Mạnh, Dịch
Thông tin nhan đề Nguyên lý quản trị chuỗi cung ứng / Michael H. Hugos; Phan Đình Mạnh dịch
Xuẩt bản,phát hành Hà Nội : Thế giới, 2017
Mô tả vật lý 438 tr. ; 21 cm
Tóm tắt/chú giải Cuốn sách này sẽ đem lại cho bạn nền tảng vững chắc về những khái niệm cơ bản của quản lý chuỗi cung ứng. Ba chương đầu tiên sẽ cung cấp cho độc giả những nguyên lý mang tính cơ sở và phương thức vận hành của bất kỳ chuỗi cung ứng nào. Bốn chương tiếp theo trình bày những kỹ thuật, công nghệ và phương tiện được sử dụng để cải thiện quá trình vận hành nội bộ và hợp tác hiệu quả hơn với khách hàng cũng như các nhà cung cấp trong chuỗi cung ứng. Ba chương cuối sẽ cho các bạn thấy làm thế nào để tìm kiếm những cơ hội gây dựng chuỗi cung ứng và phản ứng sao cho hiệu quả để khai thác tối đa những cơ hội này
Từ khóa 1. Quản trị chuỗi cung ứng.
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Law_Lib: Kho A [ Rỗi ]  Sơ đồ
11:A18110013071-2, A18110013079-80, A18110013083-4, A18110013088, A18110013091
Law_Lib: Kho B [ Rỗi ]  Sơ đồ
11:B19110009379-85
Tổng số bản: 15
Số bản rỗi: 15 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:  Lịch
 
Mục từ truy cập
  
Bình phẩm, bình luận 
Nguồn trích