Dữ liệu biên mục
Loại tài liệuTư liệu ngôn ngữ (Sách)
Chỉ số ISBN 8935246915981
Mã ngôn ngữ vie
HG. D48
Tên tác giả Paling, Suzanne
Tác giả liên quan Khải Nguyễn, dịch
Thông tin nhan đề Để trở thành thủ lĩnh kinh doanh xuất sắc - Nghệ thuật quản lý và hỗ trợ đội nhóm hiệu quả nhất / Suzanne Paling ; Khải Nguyễn dịch
Xuẩt bản,phát hành Hà Nội : Hồng Đức, 2018
Mô tả vật lý 451 tr. ; 21cm
Tóm tắt/chú giải Cuốn sách giúp mọi thủ lĩnh bán hàng quản lý thành công các kiểu nhân viên bán hàng khác nhau, từ lính mới tò te cho đến nhân viên kỳ cựu. Nó không chỉ giúp hiểu được 15 vấn đề phổ biến và các nguyên nhân có thể mà còn chỉ dẫn cách áp dụng các giải pháp. Nó sẽ giúp cho các thủ lĩnh bán hàng kiểm soát được một bức tranh toàn cảnh đang không ngừng thay đổi
Từ khóa 1. Nghệ thuật bán hàng. 2. Nghệ thuật kinh doanh. 3. Nghệ thuật quản lý.
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Law_Lib: Kho A [ Rỗi ]  Sơ đồ
11:A18110012830, A18110012982-8
Law_Lib: Kho B [ Rỗi ]  Sơ đồ
11:B19110009347, B19110009350-1, B19110009389-90
Tổng số bản: 13
Số bản rỗi: 13 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:  Lịch
 
Mục từ truy cập
  
Bình phẩm, bình luận 
Nguồn trích