Dữ liệu biên mục
Loại tài liệuTư liệu ngôn ngữ (Sách)
Mã ngôn ngữ vie
KPV542 .G53
Tác giả tập thể Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh
Thông tin nhan đề Giáo trình luật hôn nhân và gia đình Việt Nam : Tái bản có sửa đổi, bổ sung / Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh
Xuẩt bản,phát hành Tp. Hồ Chí Minh : Hồng Đức, 2016
Mô tả vật lý 610 tr. ; 21cm
Tóm tắt/chú giải Nội dung trình bày khái niệm và những nguyên tắc cơ bản của luật hôn nhân và gia đình Việt Nam. Quan hệ pháp luật hôn nhân gia đình. Chế độ hôn nhân và gia đình Việt Nam từ năm 1945 đến nay. Kết hôn và kết hôn trái pháp luật. Quan hệ giữa vợ và chồng. Quan hệ giữa cha mẹ và con-quan hệ giữa các thành viên trong gia đình. Nghĩa vụ cấp dưỡng giữa các thành viên trong gia đình. Chấm dứt hôn nhân. Quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài
Từ khóa 1. Chấm dứt hôn nhân. 2. Hôn nhân và gia đình. 3. Pháp luật hôn nhân và gia đình. 4. Quan hệ hôn nhân.
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Law_Lib: Kho A [ Bận ]  Sơ đồ
11:A17110010647-56
Law_Lib: Kho B [ Rỗi ]  Sơ đồ
11:B17110007119, B17110007172-80
Tổng số bản: 20
Số bản rỗi: 9 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:  Lịch
 
Mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn
Chìa khóa kho B
Chìa khóa kho A-Lầu 4
Chìa khóa kho A- lầu 5
  
Bình phẩm, bình luận 
Nguồn trích