Dữ liệu biên mục
Loại tài liệuTư liệu ngôn ngữ (Sách)
Mã ngôn ngữ vie
K583 .L83
Tác giả liên quan Ngô, Kim Hoàng Nguyên, Nguyễn, Thị Hằng, Phan, Hoài Nam
Thông tin nhan đề Luật so sánh : Tài liệu hướng dẫn học tập / Trần Ngọc Hà...[và những người khác]
Xuẩt bản,phát hành Hà Nội : Lao động, 2017
Mô tả vật lý 247 tr. ; 21cm
Tóm tắt/chú giải Cuốn sách trình bày tổng quan về luật so sánh, một số vấn đề liên quan đến hoạt động nghiên cứu pháp luật nước ngoài, các hệ thống pháp luật chủ yếu trên thế giới, hệ thống pháp luật một số nước
Từ khóa 1. Luật so sánh.
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Law_Lib: Kho A [ Rỗi ]  Sơ đồ
11:A17110010186-95, A17110010823-37
Law_Lib: Kho B [ Rỗi ]  Sơ đồ
11:B17110006842-51, B17110007367-81
Tổng số bản: 50
Số bản rỗi: 48 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:  Lịch
 
Mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn
Chìa khóa kho B
Chìa khóa kho A-Lầu 4
Chìa khóa kho A- lầu 5
  
Bình phẩm, bình luận 
Nguồn trích