CHÀO MỪNG TỚI TRUNG TÂM THÔNG TIN – THƯ VIỆN.
Bạn đọc có thể tìm kiếm tài liệu qua hệ thống tra cứu OPAC (Mục lục tra cứu trực tuyến) tại Trung tâm Thông tin – Thư viện.
 • Tổng số ấn phẩm: 64508
 • Tổng số xếp giá: 84767
 • Tổng số ấn phẩm định kỳ: 69
 • Tổng tập ấn phẩm định kỳ: 1054
 • Những ấn phẩm mới có trong thư viện:
  STTNhan đề
  1 Biên chế hành chính trong các cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương (dưới g...
  2 Tội hành hạ người khác theo luật hình sự Việt Nam : Luận văn thạc sĩ / Đặ...
  3 Hợp đồng vi phạm quy định về hình thức bắt buộc theo pháp luật Việt Nam : Lu...
  Xem thêm...
  5  ấn phẩm được mượn nhiều nhất trong  365 ngày qua:
  STTNhan đề
  1 Luật Hợp đồng Việt Nam : Sách chuyên khảo. Tập 1 / Đỗ Văn Đại (344)
  2 Luật Hợp đồng Việt Nam : Sách chuyên khảo. Tập 2 / Đỗ Văn Đại (290)
  3 Luật so sánh : Tài liệu hướng dẫn học tập / Trần Ngọc Hà...[và những người... (259)
  4 Bình luận khoa học những điểm mới của Bộ luật dân sự năm 2015 : Sách chuyên ... (219)
  5 Luật so sánh = Comparative law / Michael Bogdan; Người dịch: Lê Hồng Hạnh,... (212)
   
  Tìm kiếm tài liệu:


  Z39.50
  Tìm tài liệu trong các thư viện trực tuyến
  ILL
  Mượn tài liệu ở các thư viện khác
  Góp ý
  Đóng góp ý kiến cho thư viện