CHÀO MỪNG TỚI TRUNG TÂM THÔNG TIN – THƯ VIỆN.
Bạn đọc có thể tìm kiếm tài liệu qua hệ thống tra cứu OPAC (Mục lục tra cứu trực tuyến) tại Trung tâm Thông tin – Thư viện.
 • Tổng số ấn phẩm: 64316
 • Tổng số xếp giá: 84656
 • Tổng số ấn phẩm định kỳ: 69
 • Tổng tập ấn phẩm định kỳ: 1054
 • Những ấn phẩm mới có trong thư viện:
  STTNhan đề
  1 So sánh Bộ luật hình sự năm 1999 (được sửa đổi, bổ sung năm 2009) với Bộ luật ...
  2 Chỉ dẫn tra cứu, áp dụng Bộ luật hình sự năm 2015 ( sửa đổi, bổ sung năm 2017)...
  3 Trách nhiệm hình sự đối với các tội xâm phạm trật tự quản lý hành chính (theo ...
  4 Pháp luật về tố cáo thẩm quyền, trình tự giải quyết / Đinh Văn Minh
  5 Pháp luật về thừa kế được áp dụng theo Bộ luật Dân sự năm 2015 : Sách chuyên...
  Xem thêm...
  5  ấn phẩm được mượn nhiều nhất trong  365 ngày qua:
  STTNhan đề
  1 Luật Hợp đồng Việt Nam : Sách chuyên khảo. Tập 1 / Đỗ Văn Đại (345)
  2 Luật Hợp đồng Việt Nam : Sách chuyên khảo. Tập 2 / Đỗ Văn Đại (292)
  3 Luật so sánh : Tài liệu hướng dẫn học tập / Trần Ngọc Hà...[và những người... (274)
  4 Bình luận khoa học những điểm mới của Bộ luật dân sự năm 2015 : Sách chuyên ... (228)
  5 Luật so sánh = Comparative law / Michael Bogdan; Người dịch: Lê Hồng Hạnh,... (220)
   
  Tìm kiếm tài liệu:


  Z39.50
  Tìm tài liệu trong các thư viện trực tuyến
  ILL
  Mượn tài liệu ở các thư viện khác
  Góp ý
  Đóng góp ý kiến cho thư viện