• Tổng số ấn phẩm đơn bản:   13603
 • Tổng số xếp giá:   77585
 • Tổng số ấn phẩm định kỳ:   46
 • Những ấn phẩm mới có trong thư viện:
  STTNhan đề
  1 Xây dựng công trình nhân tạo trên biển đông và tác động đối với hòa bình, an n...
  2 Điều chỉnh giao dịch giữa các bên có liên quan trong nhóm công ty theo pháp lu...
  3 Nomination de la profession de notaire en france et au VietNam - edute compara...
  4 Nghiên cứu so sánh về hình phạt tử hình: luật của các nước trong khu vực và th...
  5 Quy định về tài sản trong bộ luật dân sự 2015 và ảnh hưởng của nó đến các quy ...
  Xem thêm...
  5   ấn phẩm được mượn nhiều nhất trong   365 ngày qua:
  STTNhan đề
  1 Bình luận khoa học những điểm mới của Bộ luật dân sự năm 2015 : Sách chuyên ... (370)
  2 Giáo trình luật đất đai / Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh (225)
  3 Giáo trình luật ngân hàng / Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh (208)
  4 Luật so sánh = Comparative law / Michael Bogdan; Người dịch: Lê Hồng Hạnh,... (207)
  5 Giáo trình luật sở hữu trí tuệ / Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh (200)
  Powered By Libol6.0
   
  m:
  Trang bạn đọc
  Số th:
  Mật khẩu:
  [Đặt mật khẩu] [Quên mật khẩu]
  LỊCH LÀM VIỆC:   8/  2017
  Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
      1 2 3 4 5
  6 7 8 9 10 11 12
  13 14 15 16 17 18 19
  20 21 22 23 24 25 26
  27 28 29 30 31    
  Kho:
  Z39.50
  Tìm tài liệu trong các thư viện trực tuyến
  ILL
  Mượn tài liệu ở các thư viện khác
  Góp ý
  Đóng góp ý kiến cho thư viện