CHÀO MỪNG TỚI TRUNG TÂM THÔNG TIN – THƯ VIỆN.
Bạn đọc có thể tìm kiếm tài liệu qua hệ thống tra cứu OPAC (Mục lục tra cứu trực tuyến) tại Trung tâm Thông tin – Thư viện.
 • Tổng số ấn phẩm: 20676
 • Tổng số xếp giá: 90197
 • Tổng số Báo : 22
 • Tổng số Tạp chí: 55
 • Tổng tập ấn phẩm định kỳ: 1295
 • Những ấn phẩm mới có trong thư viện:
  STTNhan đề
  1 Địa vị pháp lý của hội đồng quản trị trong công ty niêm yết : Công trình dự ...
  2 Bill Gates tốc độ tư duy : Business @ the speed of thought / Bill Gates, ...
  3 Các vấn đề pháp lý về sàn giao dịch thương mại điện tử tại Việt Nam : Luận v...
  4 Hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài theo Tư pháp Quốc tế Việt Nam và các...
  5 Xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự ...
  Xem thêm...
  5  ấn phẩm được mượn nhiều nhất trong  365 ngày qua:
  STTNhan đề
  1 Giáo trình tư pháp quốc tế / Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh (239)
  2 Sách tình huống pháp luật hợp đồng và bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng : ... (214)
  3 Luật Hợp đồng Việt Nam : Sách chuyên khảo. Tập 1 / Đỗ Văn Đại (168)
  4 Luật doanh nghiệp Việt Nam: Tình huống - Dẫn giải - Bình luận / Phạm Hoài Hu... (156)
  5 Luật Hợp đồng Việt Nam : Sách chuyên khảo. Tập 2 / Đỗ Văn Đại (155)
   
  Tìm kiếm tài liệu:


  Z39.50
  Tìm tài liệu trong các thư viện trực tuyến
  ILL
  Mượn tài liệu ở các thư viện khác
  Góp ý
  Đóng góp ý kiến cho thư viện