CHÀO MỪNG TỚI TRUNG TÂM THÔNG TIN – THƯ VIỆN.
Bạn đọc có thể tìm kiếm tài liệu qua hệ thống tra cứu OPAC (Mục lục tra cứu trực tuyến) tại Trung tâm Thông tin – Thư viện.
 • Tổng số ấn phẩm: 61082
 • Tổng số xếp giá: 83366
 • Tổng số ấn phẩm định kỳ: 1067
 • Những ấn phẩm mới có trong thư viện:
  STTNhan đề
  1 Những điều cần biết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đấ...
  2 Những nội dung cơ bản của môn học Lý luận về nhà nước và pháp luật / Phan Tr...
  3 Giải quyết tranh chấp giữa nhà đầu tư và nhà nước : Các vấn đề pháp lý và thực...
  4 Giáo trình quản trị chuỗi cung ứng / Huỳnh Thị Thùy Giang, Chung Từ Bảo Như
  5 Các nhân tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của nhân viên trong ngành bất động ...
  Xem thêm...
  5  ấn phẩm được mượn nhiều nhất trong  365 ngày qua:
  STTNhan đề
  1 Luật so sánh : Tài liệu hướng dẫn học tập / Trần Ngọc Hà...[và những người... (320)
  2 Luật Hợp đồng Việt Nam : Sách chuyên khảo. Tập 1 / Đỗ Văn Đại (308)
  3 Luật Hợp đồng Việt Nam : Sách chuyên khảo. Tập 2 / Đỗ Văn Đại (265)
  4 Giáo trình luật ngân hàng / Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh (234)
  5 Luật so sánh = Comparative law / Michael Bogdan; Người dịch: Lê Hồng Hạnh,... (223)
   
  Tìm kiếm tài liệu:


  Z39.50
  Tìm tài liệu trong các thư viện trực tuyến
  ILL
  Mượn tài liệu ở các thư viện khác
  Góp ý
  Đóng góp ý kiến cho thư viện