CHÀO MỪNG TỚI TRUNG TÂM THÔNG TIN – THƯ VIỆN.
Bạn đọc có thể tìm kiếm tài liệu qua hệ thống tra cứu OPAC (Mục lục tra cứu trực tuyến) tại Trung tâm Thông tin – Thư viện.
 • Tổng số ấn phẩm: 20914
 • Tổng số xếp giá: 91308
 • Tổng số Báo : 22
 • Tổng số Tạp chí: 50
 • Tổng tập ấn phẩm định kỳ: 1360
 • Những ấn phẩm mới có trong thư viện:
  STTNhan đề
  1 Hoạt động đối ngoại của Đảng Cộng sản Đông Dương thời kỳ 1930 - 1945 / Trần ...
  2 Quyền về đời sống riêng tư cá nhân theo pháp luật Việt Nam : Luận văn thạc s...
  3 Người chứng kiến theo luật tố tụng hình sự Việt Nam: Luận văn thạc sĩ / Tr...
  4 Tạp chí khoa học pháp lý Việt Nam = VietNam journal of legal Sciences. Số ...
  5 Tạp chí Kinh tế và dự báo. Số 19 - 24 / Bộ kế hoạch và đầu tư
  Xem thêm...
  5  ấn phẩm được mượn nhiều nhất trong  365 ngày qua:
  STTNhan đề
  1 Giáo trình tư pháp quốc tế / Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh (156)
  2 Sách tình huống pháp luật hợp đồng và bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng : ... (140)
  3 Sách tình huống pháp luật về thương mại hàng hoá và dịch vụ / Trường Đại học... (134)
  4 Luật hợp đồng Việt Nam. Bản án và bình luận bản án : Sách chuyên khảo. Tập... (127)
  5 Luật hôn nhân và gia đình Việt Nam : Sách tình huống : Bình luận bản án / T... (123)
   
  Tìm kiếm tài liệu:


  Z39.50
  Tìm tài liệu trong các thư viện trực tuyến
  ILL
  Mượn tài liệu ở các thư viện khác
  Góp ý
  Đóng góp ý kiến cho thư viện