• Tổng số ấn phẩm đơn bản:   13842
 • Tổng số xếp giá:   79627
 • Tổng số ấn phẩm định kỳ:   257
 • Những ấn phẩm mới có trong thư viện:
  STTNhan đề
  1 Tạp chí Nhà nước và Pháp luật = State and Law Review. Số 1 - 4 (177 - 180)...
  2 Tạp chí Nhà nước và Pháp luật = State and Law Review. Số 1 - 6 (165 - 170)...
  3 Tạp chí Nhà nước và Pháp luật = State and Law Review. Số 5 - 8 / Viện Nh...
  4 Tạp chí Nhà nước và Pháp luật = State and Law Review. Số 9 - 12 / Viện N...
  5 Tạp chí Nhà nước và Pháp luật = State and Law Review. Số 5 - 8 / Viện Nh...
  Xem thêm...
  5   ấn phẩm được mượn nhiều nhất trong   365 ngày qua:
  STTNhan đề
  1 Bình luận khoa học những điểm mới của Bộ luật dân sự năm 2015 : Sách chuyên ... (260)
  2 Giáo trình Luật Hình sự Việt Nam. Quyển 1. Phần các tội phạm / Trường Đạ... (247)
  3 Luật Hợp đồng Việt Nam : Sách chuyên khảo. Tập 2 / Đỗ Văn Đại (239)
  4 Luật Hợp đồng Việt Nam : Sách chuyên khảo. Tập 1 / Đỗ Văn Đại (238)
  5 Giáo trình luật ngân hàng / Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh (238)
  Powered By Libol6.0
   
  m:
  Trang bạn đọc
  Số th:
  Mật khẩu:
  [Đặt mật khẩu] [Quên mật khẩu]
  LỊCH LÀM VIỆC:   12/  2017
  Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
            1 2
  3 4 5 6 7 8 9
  10 11 12 13 14 15 16
  17 18 19 20 21 22 23
  24 25 26 27 28 29 30
  31            
  Kho:
  Z39.50
  Tìm tài liệu trong các thư viện trực tuyến
  ILL
  Mượn tài liệu ở các thư viện khác
  Góp ý
  Đóng góp ý kiến cho thư viện