CHÀO MỪNG TỚI TRUNG TÂM THÔNG TIN – THƯ VIỆN.
Bạn đọc có thể tìm kiếm tài liệu qua hệ thống tra cứu OPAC (Mục lục tra cứu trực tuyến) tại Trung tâm Thông tin – Thư viện.
 • Tổng số ấn phẩm: 20204
 • Tổng số xếp giá: 87550
 • Tổng số Báo : 22
 • Tổng số Tạp chí: 53
 • Tổng tập ấn phẩm định kỳ: 1160
 • Những ấn phẩm mới có trong thư viện:
  STTNhan đề
  1 Những vấn đề cơ bản giải thích pháp luật hình sự : Sách chuyên khảo / Vũ H...
  2 Quyền lựa chọn pháp luật trong hợp đồng kinh doanh, thương mại quốc tế : Sác...
  Xem thêm...
  5  ấn phẩm được mượn nhiều nhất trong  365 ngày qua:
  STTNhan đề
  1 Luật Hợp đồng Việt Nam : Sách chuyên khảo. Tập 1 / Đỗ Văn Đại (312)
  2 Luật Hợp đồng Việt Nam : Sách chuyên khảo. Tập 2 / Đỗ Văn Đại (256)
  3 Sách tình huống pháp luật hợp đồng và bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng : ... (198)
  4 Giáo trình tư pháp quốc tế / Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh (183)
  5 Giáo trình pháp luật về thương mại hàng hóa và dịch vụ: Tái bản lần 1, có sử... (179)
   
  Tìm kiếm tài liệu:


  Z39.50
  Tìm tài liệu trong các thư viện trực tuyến
  ILL
  Mượn tài liệu ở các thư viện khác
  Góp ý
  Đóng góp ý kiến cho thư viện