CHÀO MỪNG TỚI TRUNG TÂM THÔNG TIN – THƯ VIỆN.
Bạn đọc có thể tìm kiếm tài liệu qua hệ thống tra cứu OPAC (Mục lục tra cứu trực tuyến) tại Trung tâm Thông tin – Thư viện.
 • Tổng số ấn phẩm: 69077
 • Tổng số xếp giá: 86347
 • Tổng số Báo : 22
 • Tổng số Tạp chí: 48
 • Tổng tập ấn phẩm định kỳ: 1112
 • Những ấn phẩm mới có trong thư viện:
  STTNhan đề
  1 Tạo lập kế hoạch kinh doanh hoàn hảo = Bussiness plans for small bussinesses...
  2 Tinh hoa quản trị dự án dành cho quản lý dự án không chuyên = Project manag...
  3 Nhượng quyền kinh doanh - Con đường ngắn nhất ra biển lớn / Carl Reader ; Tạ...
  Xem thêm...
  5  ấn phẩm được mượn nhiều nhất trong  365 ngày qua:
  STTNhan đề
  1 Luật Hợp đồng Việt Nam : Sách chuyên khảo. Tập 1 / Đỗ Văn Đại (398)
  2 Luật Hợp đồng Việt Nam : Sách chuyên khảo. Tập 2 / Đỗ Văn Đại (350)
  3 Giáo trình luật hôn nhân và gia đình Việt Nam : Tái bản có sửa đổi, bổ sung ... (230)
  4 Giáo trình pháp luật về hợp đồng và bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng / Tr... (228)
  5 Giáo trình pháp luật về thương mại hàng hóa và dịch vụ: Tái bản lần 1, có sử... (220)
   
  Tìm kiếm tài liệu:


  Z39.50
  Tìm tài liệu trong các thư viện trực tuyến
  ILL
  Mượn tài liệu ở các thư viện khác
  Góp ý
  Đóng góp ý kiến cho thư viện