CHÀO MỪNG TỚI TRUNG TÂM THÔNG TIN – THƯ VIỆN.
Bạn đọc có thể tìm kiếm tài liệu qua hệ thống tra cứu OPAC (Mục lục tra cứu trực tuyến) tại Trung tâm Thông tin – Thư viện.
 • Tổng số ấn phẩm: 69888
 • Tổng số xếp giá: 86525
 • Tổng số Báo : 22
 • Tổng số Tạp chí: 48
 • Tổng tập ấn phẩm định kỳ: 1112
 • Những ấn phẩm mới có trong thư viện:
  STTNhan đề
  1 Tính phù hợp của hàng hóa với hợp đồng theo quy định của công ước Viên 1980 về...
  2 Giải quyết xung đột pháp luật về ly hôn có yếu tố nước ngoài theo pháp luật Li...
  3 Cắt giảm lao động tại doanh nghiệp theo pháp luật Việt Nam : Khóa luận tốt n...
  4 Điều khoản bình ổn trong hợp đồng đầu tư quốc tế: hợp đồng chia sản phẩm dầu k...
  5 Biện pháp phòng ngừa hành chính lý luận và thực tiễn / Nguyễn Thị Bích Ngọc
  Xem thêm...
  5  ấn phẩm được mượn nhiều nhất trong  365 ngày qua:
  STTNhan đề
  1 Luật Hợp đồng Việt Nam : Sách chuyên khảo. Tập 1 / Đỗ Văn Đại (357)
  2 Luật Hợp đồng Việt Nam : Sách chuyên khảo. Tập 2 / Đỗ Văn Đại (318)
  3 Luật bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng Việt Nam. Bản án và bình luận án : ... (202)
  4 Giáo trình pháp luật về thương mại hàng hóa và dịch vụ: Tái bản lần 1, có sử... (201)
  5 Giáo trình pháp luật về hợp đồng và bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng / Tr... (195)
   
  Tìm kiếm tài liệu:


  Z39.50
  Tìm tài liệu trong các thư viện trực tuyến
  ILL
  Mượn tài liệu ở các thư viện khác
  Góp ý
  Đóng góp ý kiến cho thư viện