CHÀO MỪNG TỚI TRUNG TÂM THÔNG TIN – THƯ VIỆN.
Bạn đọc có thể tìm kiếm tài liệu qua hệ thống tra cứu OPAC (Mục lục tra cứu trực tuyến) tại Trung tâm Thông tin – Thư viện.
 • Tổng số ấn phẩm: 21172
 • Tổng số xếp giá: 92983
 • Tổng số Báo : 22
 • Tổng số Tạp chí: 51
 • Tổng tập ấn phẩm định kỳ: 1410
 • Những ấn phẩm mới có trong thư viện:
  STTNhan đề
  1 Giáo trình Xây dựng văn bản pháp luật / Trần Thị Thúy Lâm, Đỗ Thị Dung
  2 Giáo dục đạo đức cách mạng cho thanh niên Việt Nam theo tư tưởng Hồ Chí Minh t...
  3 Kỹ năng học tập / Đoàn, Thị Mỹ Hạnh ...[và những người khác]
  4 Marketing căn bản / Hoàng Thị Phương Thảo chủ biên, Đoàn Thị Mỹ Hạnh, Lê Kho...
  5 Phát hiện, thu hồi tiền và tài sản do tham nhũng mà có - Thực trạng và giải ph...
  Xem thêm...
  5  ấn phẩm được mượn nhiều nhất trong  365 ngày qua:
  STTNhan đề
  1 Luật hợp đồng Việt Nam. Bản án và bình luận bản án : Sách chuyên khảo. Tập... (189)
  2 Luật Hợp đồng Việt Nam - Bản án và Bình luận bản án : Sách chuyên khảo. Tậ... (181)
  3 Giáo trình tư pháp quốc tế / Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh (166)
  4 Giáo trình Luật tố tụng dân sự Việt Nam 2018 / Trường Đại học Luật Tp.Hồ Chí... (165)
  5 Sách tình huống pháp luật về thương mại hàng hoá và dịch vụ / Trường Đại học... (163)
   
  Tìm kiếm tài liệu:


  Z39.50
  Tìm tài liệu trong các thư viện trực tuyến
  ILL
  Mượn tài liệu ở các thư viện khác
  Góp ý
  Đóng góp ý kiến cho thư viện