CHÀO MỪNG TỚI TRUNG TÂM THÔNG TIN – THƯ VIỆN.
Bạn đọc có thể tìm kiếm tài liệu qua hệ thống tra cứu OPAC (Mục lục tra cứu trực tuyến) tại Trung tâm Thông tin – Thư viện.
 • Tổng số ấn phẩm: 20711
 • Tổng số xếp giá: 90217
 • Tổng số Báo : 22
 • Tổng số Tạp chí: 55
 • Tổng tập ấn phẩm định kỳ: 1298
 • Những ấn phẩm mới có trong thư viện:
  STTNhan đề
  1 Tạp chí Doanh nhân & Pháp luật. Số 17 - 31 (348-355)/2019 / Báo Pháp luật ...
  2 Tài nguyên, môi trường và chủ quyền biển, đảo Việt Nam / Nguyễn Chu Hồi
  3 Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực thực thi công vụ cho cán bộ, công chức, v...
  4 Hướng dẫn ôn tập môn học luật kinh tế / Phùng Thị Cẩm Châu
  5 Giải đáp vướng mắc trong hoạt động thực hành quyền công tố, kiểm sát việc khởi...
  Xem thêm...
  5  ấn phẩm được mượn nhiều nhất trong  365 ngày qua:
  STTNhan đề
  1 Giáo trình tư pháp quốc tế / Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh (198)
  2 Sách tình huống pháp luật hợp đồng và bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng : ... (156)
  3 Sách tình huống pháp luật về thương mại hàng hoá và dịch vụ / Trường Đại học... (128)
  4 Luật doanh nghiệp Việt Nam: Tình huống - Dẫn giải - Bình luận / Phạm Hoài Hu... (125)
  5 Luật bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng Việt Nam. Bản án và bình luận án : ... (119)
   
  Tìm kiếm tài liệu:


  Z39.50
  Tìm tài liệu trong các thư viện trực tuyến
  ILL
  Mượn tài liệu ở các thư viện khác
  Góp ý
  Đóng góp ý kiến cho thư viện