CHÀO MỪNG TỚI TRUNG TÂM THÔNG TIN – THƯ VIỆN.
Bạn đọc có thể tìm kiếm tài liệu qua hệ thống tra cứu OPAC (Mục lục tra cứu trực tuyến) tại Trung tâm Thông tin – Thư viện.
 • Tổng số ấn phẩm: 63826
 • Tổng số xếp giá: 84093
 • Tổng số ấn phẩm định kỳ: 69
 • Tổng tập ấn phẩm định kỳ: 1053
 • Những ấn phẩm mới có trong thư viện:
  STTNhan đề
  1 Conflict of Laws : Commentary and materials / Martin Davies, Sam Ricketson...
  2 Constitutional law. Cuốn 1 / David C Price
  3 Hình thức xử phạt trục xuất trong pháp luật Việt Nam : Sách chuyên khảo / ...
  4 Xây dựng và hoàn thiện cơ chế bảo vệ Hiến pháp ở Việt Nam hiện nay - Lý luận v...
  5 Pháp luật về trao quyền sử dụng đất từ nhà nước cho các chủ thể kinh doanh bất...
  Xem thêm...
  5  ấn phẩm được mượn nhiều nhất trong  365 ngày qua:
  STTNhan đề
  1 Luật Hợp đồng Việt Nam : Sách chuyên khảo. Tập 1 / Đỗ Văn Đại (339)
  2 Luật so sánh : Tài liệu hướng dẫn học tập / Trần Ngọc Hà...[và những người... (307)
  3 Luật Hợp đồng Việt Nam : Sách chuyên khảo. Tập 2 / Đỗ Văn Đại (286)
  4 Luật so sánh = Comparative law / Michael Bogdan; Người dịch: Lê Hồng Hạnh,... (228)
  5 Bình luận khoa học những điểm mới của Bộ luật dân sự năm 2015 : Sách chuyên ... (228)
   
  Tìm kiếm tài liệu:


  Z39.50
  Tìm tài liệu trong các thư viện trực tuyến
  ILL
  Mượn tài liệu ở các thư viện khác
  Góp ý
  Đóng góp ý kiến cho thư viện