CHÀO MỪNG TỚI TRUNG TÂM THÔNG TIN – THƯ VIỆN.
Bạn đọc có thể tìm kiếm tài liệu qua hệ thống tra cứu OPAC (Mục lục tra cứu trực tuyến) tại Trung tâm Thông tin – Thư viện.
 • Tổng số ấn phẩm: 68248
 • Tổng số xếp giá: 85993
 • Tổng số ấn phẩm định kỳ: 69
 • Tổng tập ấn phẩm định kỳ: 1112
 • Những ấn phẩm mới có trong thư viện:
  STTNhan đề
  1 Mối quan hệ giữa lập pháp và hành pháp trong nhà nước pháp quyền xã hội chủ ng...
  2 Tính cộng đồng trong văn hóa Việt Nam và ảnh hưởng của nó đến thái độ ứng xử v...
  Xem thêm...
  5  ấn phẩm được mượn nhiều nhất trong  365 ngày qua:
  STTNhan đề
  1 Luật Hợp đồng Việt Nam : Sách chuyên khảo. Tập 1 / Đỗ Văn Đại (373)
  2 Luật Hợp đồng Việt Nam : Sách chuyên khảo. Tập 2 / Đỗ Văn Đại (316)
  3 Giáo trình pháp luật về hợp đồng và bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng / Tr... (218)
  4 Luật so sánh = Comparative law / Michael Bogdan; Người dịch: Lê Hồng Hạnh,... (210)
  5 Luật so sánh : Tài liệu hướng dẫn học tập / Trần Ngọc Hà...[và những người... (208)
   
  Tìm kiếm tài liệu:


  Z39.50
  Tìm tài liệu trong các thư viện trực tuyến
  ILL
  Mượn tài liệu ở các thư viện khác
  Góp ý
  Đóng góp ý kiến cho thư viện