CHÀO MỪNG TỚI TRUNG TÂM THÔNG TIN – THƯ VIỆN.
Bạn đọc có thể tìm kiếm tài liệu qua hệ thống tra cứu OPAC (Mục lục tra cứu trực tuyến) tại Trung tâm Thông tin – Thư viện.
 • Tổng số ấn phẩm: 20199
 • Tổng số xếp giá: 87499
 • Tổng số Báo : 22
 • Tổng số Tạp chí: 53
 • Tổng tập ấn phẩm định kỳ: 1160
 • Những ấn phẩm mới có trong thư viện:
  STTNhan đề
  1 Đảm bảo giữ bí mật cá nhân của người dưới 18 tuổi bị buộc tội theo hướng dẫn c...
  2 Cách thức xây dựng hồ sơ đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học cấp nhà nước và cấ...
  3 Pháp luật quốc tế về đánh bắt cá, an ninh, môi trường biển và thực trạng ở Biê...
  4 Dự thảo bộ luật tố tụng hình sự sửa đổi: Tài liệu tọa đàm khoa học / Trườn...
  5 Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chăm sóc nguồn lực sinh viên trườn...
  Xem thêm...
  5  ấn phẩm được mượn nhiều nhất trong  365 ngày qua:
  STTNhan đề
  1 Luật Hợp đồng Việt Nam : Sách chuyên khảo. Tập 1 / Đỗ Văn Đại (333)
  2 Luật Hợp đồng Việt Nam : Sách chuyên khảo. Tập 2 / Đỗ Văn Đại (267)
  3 Sách tình huống pháp luật hợp đồng và bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng : ... (198)
  4 Giáo trình pháp luật về thương mại hàng hóa và dịch vụ: Tái bản lần 1, có sử... (190)
  5 Giáo trình tư pháp quốc tế / Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh (183)
   
  Tìm kiếm tài liệu:


  Z39.50
  Tìm tài liệu trong các thư viện trực tuyến
  ILL
  Mượn tài liệu ở các thư viện khác
  Góp ý
  Đóng góp ý kiến cho thư viện