CHÀO MỪNG TỚI TRUNG TÂM THÔNG TIN – THƯ VIỆN.
Bạn đọc có thể tìm kiếm tài liệu qua hệ thống tra cứu OPAC (Mục lục tra cứu trực tuyến) tại Trung tâm Thông tin – Thư viện.
 • Tổng số ấn phẩm: 20260
 • Tổng số xếp giá: 88035
 • Tổng số Báo : 22
 • Tổng số Tạp chí: 53
 • Tổng tập ấn phẩm định kỳ: 1160
 • Những ấn phẩm mới có trong thư viện:
  STTNhan đề
  1 Quyền nhân thân trong pháp luật dân sự Việt Nam / Nguyễn Văn Huy
  2 Các nguyên tắc hiến định trong tố tụng hình sự Việt Nam / Nguyễn Tất Viễn
  3 Pháp luật về đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư dự án có sử dụng đất : Luận văn th...
  4 Thực trạng pháp luật về điều kiện kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật: Luận văn...
  5 Định danh tội tàng trữ trái phép chất ma túy trong pháp luật hình sự Việt Nam ...
  Xem thêm...
  5  ấn phẩm được mượn nhiều nhất trong  365 ngày qua:
  STTNhan đề
  1 Luật Hợp đồng Việt Nam : Sách chuyên khảo. Tập 1 / Đỗ Văn Đại (247)
  2 Luật Hợp đồng Việt Nam : Sách chuyên khảo. Tập 2 / Đỗ Văn Đại (223)
  3 Sách tình huống pháp luật hợp đồng và bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng : ... (201)
  4 Giáo trình tư pháp quốc tế / Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh (188)
  5 Luật bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng Việt Nam. Bản án và bình luận án : ... (152)
   
  Tìm kiếm tài liệu:


  Z39.50
  Tìm tài liệu trong các thư viện trực tuyến
  ILL
  Mượn tài liệu ở các thư viện khác
  Góp ý
  Đóng góp ý kiến cho thư viện