CHÀO MỪNG TỚI TRUNG TÂM THÔNG TIN – THƯ VIỆN.
Bạn đọc có thể tìm kiếm tài liệu qua hệ thống tra cứu OPAC (Mục lục tra cứu trực tuyến) tại Trung tâm Thông tin – Thư viện.
 • Tổng số ấn phẩm: 70214
 • Tổng số xếp giá: 86810
 • Tổng số Báo : 22
 • Tổng số Tạp chí: 48
 • Tổng tập ấn phẩm định kỳ: 1116
 • Những ấn phẩm mới có trong thư viện:
  STTNhan đề
  1 Những điểm mới của luật lâm nghiệp : Tài liệu hội thảo / Trường Đại học Lu...
  2 Áp dụng công ước của Liên hợp quốc về hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế trong ...
  3 Hoạt động giám sát của hội đồng nhân dân phường - Từ thực tiễn Thành phố Hồ Ch...
  4 Pháp luật về biểu tình tại một số quốc gia trên thế giới : Luận văn thạc sĩ ...
  5 Chế tài trong pháp luật xử phạt vi phạm hành chính ở Việt Nam và kinh nghiệm c...
  Xem thêm...
  5  ấn phẩm được mượn nhiều nhất trong  365 ngày qua:
  STTNhan đề
  1 Luật Hợp đồng Việt Nam : Sách chuyên khảo. Tập 1 / Đỗ Văn Đại (346)
  2 Luật Hợp đồng Việt Nam : Sách chuyên khảo. Tập 2 / Đỗ Văn Đại (292)
  3 Giáo trình pháp luật về thương mại hàng hóa và dịch vụ: Tái bản lần 1, có sử... (208)
  4 Giáo trình tội phạm học 2015 / Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh ; Võ Thị ... (187)
  5 Luật bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng Việt Nam. Bản án và bình luận án : ... (187)
   
  Tìm kiếm tài liệu:


  Z39.50
  Tìm tài liệu trong các thư viện trực tuyến
  ILL
  Mượn tài liệu ở các thư viện khác
  Góp ý
  Đóng góp ý kiến cho thư viện