CHÀO MỪNG TỚI TRUNG TÂM THÔNG TIN – THƯ VIỆN.
Bạn đọc có thể tìm kiếm tài liệu qua hệ thống tra cứu OPAC (Mục lục tra cứu trực tuyến) tại Trung tâm Thông tin – Thư viện.
 • Tổng số ấn phẩm: 21018
 • Tổng số xếp giá: 91893
 • Tổng số Báo : 22
 • Tổng số Tạp chí: 50
 • Tổng tập ấn phẩm định kỳ: 1362
 • Những ấn phẩm mới có trong thư viện:
  Xem thêm...
  5  ấn phẩm được mượn nhiều nhất trong  365 ngày qua:
  STTNhan đề
  1 Luật hợp đồng Việt Nam. Bản án và bình luận bản án : Sách chuyên khảo. Tập... (173)
  2 Sách tình huống pháp luật hợp đồng và bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng : ... (158)
  3 Luật Hợp đồng Việt Nam - Bản án và Bình luận bản án : Sách chuyên khảo. Tậ... (154)
  4 Giáo trình Luật tố tụng dân sự Việt Nam 2018 / Trường Đại học Luật Tp.Hồ Chí... (149)
  5 Giáo trình tư pháp quốc tế / Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh (147)
   
  Tìm kiếm tài liệu:


  Z39.50
  Tìm tài liệu trong các thư viện trực tuyến
  ILL
  Mượn tài liệu ở các thư viện khác
  Góp ý
  Đóng góp ý kiến cho thư viện