CHÀO MỪNG TỚI TRUNG TÂM THÔNG TIN – THƯ VIỆN.
Bạn đọc có thể tìm kiếm tài liệu qua hệ thống tra cứu OPAC (Mục lục tra cứu trực tuyến) tại Trung tâm Thông tin – Thư viện.
 • Tổng số ấn phẩm: 20770
 • Tổng số xếp giá: 90566
 • Tổng số Báo : 22
 • Tổng số Tạp chí: 55
 • Tổng tập ấn phẩm định kỳ: 1298
 • Những ấn phẩm mới có trong thư viện:
  STTNhan đề
  1 Copyright enforcement in vietnam a comparative study between the trips agreeme...
  2 Condification des regles du droit international prive dans monde – experience ...
  3 Lý giải một số vấn đề của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 từ thực tiễn xét xử ...
  4 Le droit au travail des personnes handicappees sous la perpective de la conven...
  5 Succession en déshérence - édute comparative entre le dip de l'angleterre et d...
  Xem thêm...
  5  ấn phẩm được mượn nhiều nhất trong  365 ngày qua:
  STTNhan đề
  1 Giáo trình tư pháp quốc tế / Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh (181)
  2 Sách tình huống pháp luật hợp đồng và bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng : ... (151)
  3 Sách tình huống pháp luật về thương mại hàng hoá và dịch vụ / Trường Đại học... (129)
  4 Luật hôn nhân và gia đình Việt Nam : Sách tình huống : Bình luận bản án / T... (117)
  5 Giáo trình luật hôn nhân và gia đình Việt Nam : Tái bản có sửa đổi, bổ sung ... (116)
   
  Tìm kiếm tài liệu:


  Z39.50
  Tìm tài liệu trong các thư viện trực tuyến
  ILL
  Mượn tài liệu ở các thư viện khác
  Góp ý
  Đóng góp ý kiến cho thư viện