CHÀO MỪNG TỚI TRUNG TÂM THÔNG TIN – THƯ VIỆN.
Bạn đọc có thể tìm kiếm tài liệu qua hệ thống tra cứu OPAC (Mục lục tra cứu trực tuyến) tại Trung tâm Thông tin – Thư viện.
 • Tổng số ấn phẩm: 20616
 • Tổng số xếp giá: 89993
 • Tổng số Báo : 22
 • Tổng số Tạp chí: 55
 • Tổng tập ấn phẩm định kỳ: 1286
 • Những ấn phẩm mới có trong thư viện:
  STTNhan đề
  1 Pháp lý trong kinh doanh. Tập 5, Hội nhập / Nguyễn Văn Lộc
  2 Pháp lý trong kinh doanh. Tập 4, Giao dịch / Nguyễn Văn Lộc
  3 Pháp lý trong kinh doanh. Tập 1, Doanh nghiệp / Nguyễn Văn Lộc
  4 Giáo trình Giám định tư pháp hình sự / Nguyễn Đức Hạnh
  5 Tạp chí lịch sử Đảng. Số 1 - 12 / Học viện Chính Trị Quốc gia Hồ Chí Minh
  Xem thêm...
  5  ấn phẩm được mượn nhiều nhất trong  365 ngày qua:
  STTNhan đề
  1 Giáo trình tư pháp quốc tế / Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh (238)
  2 Sách tình huống pháp luật hợp đồng và bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng : ... (206)
  3 Luật Hợp đồng Việt Nam : Sách chuyên khảo. Tập 1 / Đỗ Văn Đại (168)
  4 Luật Hợp đồng Việt Nam : Sách chuyên khảo. Tập 2 / Đỗ Văn Đại (155)
  5 Luật doanh nghiệp Việt Nam: Tình huống - Dẫn giải - Bình luận / Phạm Hoài Hu... (153)
   
  Tìm kiếm tài liệu:


  Z39.50
  Tìm tài liệu trong các thư viện trực tuyến
  ILL
  Mượn tài liệu ở các thư viện khác
  Góp ý
  Đóng góp ý kiến cho thư viện