CHÀO MỪNG TỚI TRUNG TÂM THÔNG TIN – THƯ VIỆN.
Bạn đọc có thể tìm kiếm tài liệu qua hệ thống tra cứu OPAC (Mục lục tra cứu trực tuyến) tại Trung tâm Thông tin – Thư viện.
 • Tổng số ấn phẩm: 69429
 • Tổng số xếp giá: 86397
 • Tổng số Báo : 22
 • Tổng số Tạp chí: 48
 • Tổng tập ấn phẩm định kỳ: 1112
 • Những ấn phẩm mới có trong thư viện:
  STTNhan đề
  1 Các tiêu chí kiểm soát tập trung kinh tế theo luật cạnh tranh năm 2018 : Khó...
  2 Quyền yêu cầu tiền lãi do chậm thanh toán theo luật thương mại 2005 : Khóa l...
  3 Pháp luật về mua bán nhà ở thương mại hình thành trong tương lai: Khóa luận ...
  4 Hội đồng quản trị trong công ty cổ phần theo luật doanh nghiệp năm 2014: Khó...
  5 Chính sách khoan hồng theo quy định của luật cạnh tranh năm 2018 : Khóa luận...
  Xem thêm...
  5  ấn phẩm được mượn nhiều nhất trong  365 ngày qua:
  STTNhan đề
  1 Luật Hợp đồng Việt Nam : Sách chuyên khảo. Tập 1 / Đỗ Văn Đại (398)
  2 Luật Hợp đồng Việt Nam : Sách chuyên khảo. Tập 2 / Đỗ Văn Đại (350)
  3 Giáo trình luật hôn nhân và gia đình Việt Nam : Tái bản có sửa đổi, bổ sung ... (217)
  4 Luật bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng Việt Nam. Bản án và bình luận án : ... (208)
  5 Giáo trình pháp luật về hợp đồng và bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng / Tr... (207)
   
  Tìm kiếm tài liệu:


  Z39.50
  Tìm tài liệu trong các thư viện trực tuyến
  ILL
  Mượn tài liệu ở các thư viện khác
  Góp ý
  Đóng góp ý kiến cho thư viện