CHÀO MỪNG TỚI TRUNG TÂM THÔNG TIN – THƯ VIỆN.
Bạn đọc có thể tìm kiếm tài liệu qua hệ thống tra cứu OPAC (Mục lục tra cứu trực tuyến) tại Trung tâm Thông tin – Thư viện.
 • Tổng số ấn phẩm: 20477
 • Tổng số xếp giá: 89398
 • Tổng số Báo : 22
 • Tổng số Tạp chí: 54
 • Tổng tập ấn phẩm định kỳ: 1231
 • Những ấn phẩm mới có trong thư viện:
  STTNhan đề
  1 Tạp chí Cộng sản. Số 923-926 (T8-9) / Cơ quan lý luận và chính trị Trung ư...
  2 Tạp chí Cộng sản. Số chuyên đề 149-150 (T5 - 6) / Cơ quan lý luận và chính...
  3 Tạp chí Nghề luật = Legal professions review. Số 4 - 7 + Chuyên đề / Học...
  4 Tìm hiểu luật WTO qua một số vụ kiện về sở hữu trí tuệ : Sách chuyên khảo / ...
  5 Tạp chí Ngân hàng = Banking Review. Số 19 - 24 / Ngân hàng Nhà nước Việt...
  Xem thêm...
  5  ấn phẩm được mượn nhiều nhất trong  365 ngày qua:
  STTNhan đề
  1 Giáo trình tư pháp quốc tế / Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh (204)
  2 Sách tình huống pháp luật hợp đồng và bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng : ... (204)
  3 Luật Hợp đồng Việt Nam : Sách chuyên khảo. Tập 1 / Đỗ Văn Đại (184)
  4 Luật Hợp đồng Việt Nam : Sách chuyên khảo. Tập 2 / Đỗ Văn Đại (168)
  5 Luật doanh nghiệp Việt Nam: Tình huống - Dẫn giải - Bình luận / Phạm Hoài Hu... (134)
   
  Tìm kiếm tài liệu:


  Z39.50
  Tìm tài liệu trong các thư viện trực tuyến
  ILL
  Mượn tài liệu ở các thư viện khác
  Góp ý
  Đóng góp ý kiến cho thư viện