• Tổng số ấn phẩm đơn bản:   13872
 • Tổng số xếp giá:   80537
 • Tổng số ấn phẩm định kỳ:   699
 • Những ấn phẩm mới có trong thư viện:
  STTNhan đề
  1 Tinh thần Tô Hiệu / Hội khoa học lịch sử Việt Nam - Ban liên lạc nhà tù Sơn ...
  2 Nghệ thuật hành nghề luật sư = How to be a successful lawyer / Nguyễn Hoàng ...
  3 Quyền tiếp cận thông tin lý luận và thực tiễn : Sách chuyên khảo / Nguyễn ...
  4 Le droit de la famille en schémas / Amélie Dionisi-Peyrusse
  5 Doanh nhân và Pháp luật = Siness & Law. Số 13 - 23 (166 - 171) / Báo Phá...
  Xem thêm...
  5   ấn phẩm được mượn nhiều nhất trong   365 ngày qua:
  STTNhan đề
  1 Luật so sánh : Tài liệu hướng dẫn học tập / Trần Ngọc Hà...[và những người... (304)
  2 Luật Hợp đồng Việt Nam : Sách chuyên khảo. Tập 1 / Đỗ Văn Đại (266)
  3 Luật Hợp đồng Việt Nam : Sách chuyên khảo. Tập 2 / Đỗ Văn Đại (264)
  4 Giáo trình luật ngân hàng / Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh (258)
  5 Giáo trình luật hôn nhân và gia đình Việt Nam : Tái bản có sửa đổi, bổ sung ... (240)
  Powered By Libol6.0
   
  m:
  Trang bạn đọc
  Số th:
  Mật khẩu:
  [Đặt mật khẩu] [Quên mật khẩu]
  LỊCH LÀM VIỆC:   2/  2018
  Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
          1 2 3
  4 5 6 7 8 9 10
  11 12 13 14 15 16 17
  18 19 20 21 22 23 24
  25 26 27 28      
  Kho:
  Z39.50
  Tìm tài liệu trong các thư viện trực tuyến
  ILL
  Mượn tài liệu ở các thư viện khác
  Góp ý
  Đóng góp ý kiến cho thư viện