CHÀO MỪNG TỚI TRUNG TÂM THÔNG TIN – THƯ VIỆN.
Bạn đọc có thể tìm kiếm tài liệu qua hệ thống tra cứu OPAC (Mục lục tra cứu trực tuyến) tại Trung tâm Thông tin – Thư viện.
 • Tổng số ấn phẩm: 62913
 • Tổng số xếp giá: 84039
 • Tổng số ấn phẩm định kỳ: 1074
 • Những ấn phẩm mới có trong thư viện:
  STTNhan đề
  1 Một số vấn đề pháp lý liên quan đến việc đảm bảo các nội dung của quyền trẻ em...
  2 Tạp chí Lao động và Xã hội = Labour and Social Affairs Review. Số 561 - 56...
  3 Tạp chí Kinh tế & Phát triển = Journal of Economics & Development. Số 235 ...
  4 Tạp chí Kinh tế & Phát triển = Journal of Economics & Development. Số 239 ...
  5 Selected legal aspects of importing into and exporting from Vietnam / Baker ...
  Xem thêm...
  5  ấn phẩm được mượn nhiều nhất trong  365 ngày qua:
  STTNhan đề
  1 Luật Hợp đồng Việt Nam : Sách chuyên khảo. Tập 1 / Đỗ Văn Đại (346)
  2 Luật so sánh : Tài liệu hướng dẫn học tập / Trần Ngọc Hà...[và những người... (325)
  3 Luật Hợp đồng Việt Nam : Sách chuyên khảo. Tập 2 / Đỗ Văn Đại (264)
  4 Luật so sánh = Comparative law / Michael Bogdan; Người dịch: Lê Hồng Hạnh,... (243)
  5 Bình luận khoa học những điểm mới của Bộ luật dân sự năm 2015 : Sách chuyên ... (198)
   
  Tìm kiếm tài liệu:


  Z39.50
  Tìm tài liệu trong các thư viện trực tuyến
  ILL
  Mượn tài liệu ở các thư viện khác
  Góp ý
  Đóng góp ý kiến cho thư viện