• Tổng số ấn phẩm đơn bản:   13662
 • Tổng số xếp giá:   78342
 • Tổng số ấn phẩm định kỳ:   46
 • Những ấn phẩm mới có trong thư viện:
  STTNhan đề
  1 Pháp luật đầu tư và thương mại Việt Nam với vấn đề bảo đảm các quyền kinh tế c...
  2 Một số vấn đề pháp lý về quản lý và cấp lý lịch tư pháp: So sánh giữa pháp luậ...
  3 Quản lý nhà nước của Uỷ ban nhân dân các cấp về xây dựng và thực hiện hương ướ...
  4 Biện pháp kê biên tài sản có giá trị tương ứng với số tiền phạt để bán đấu giá...
  5 Disciplinary measure of dismissal in Vietnamese labor law : Bachelor's thesi...
  Xem thêm...
  5   ấn phẩm được mượn nhiều nhất trong   365 ngày qua:
  STTNhan đề
  1 Bình luận khoa học những điểm mới của Bộ luật dân sự năm 2015 : Sách chuyên ... (325)
  2 Luật so sánh = Comparative law / Michael Bogdan; Người dịch: Lê Hồng Hạnh,... (238)
  3 Giáo trình Luật Hình sự Việt Nam. Quyển 1. Phần các tội phạm / Trần Thị ... (231)
  4 Giáo trình luật đất đai / Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh (209)
  5 Giáo trình luật ngân hàng / Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh (203)
  Powered By Libol6.0
   
  m:
  Trang bạn đọc
  Số th:
  Mật khẩu:
  [Đặt mật khẩu] [Quên mật khẩu]
  LỊCH LÀM VIỆC:   10/  2017
  Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
  1 2 3 4 5 6 7
  8 9 10 11 12 13 14
  15 16 17 18 19 20 21
  22 23 24 25 26 27 28
  29 30 31        
  Kho:
  Z39.50
  Tìm tài liệu trong các thư viện trực tuyến
  ILL
  Mượn tài liệu ở các thư viện khác
  Góp ý
  Đóng góp ý kiến cho thư viện