m:
 • Tổng số ấn phẩm: 60745
 • Tổng số xếp giá: 82258
 • Tổng số ấn phẩm định kỳ: 1011
 • Những ấn phẩm mới có trong thư viện:
  STTNhan đề
  1 Quản trị sản xuất & dịch vụ : Lý thuyết và bài tập / Đồng Thị Thanh Phương
  2 Mô hình trong tài chính: Lý thuyết & Thực hành : Kỷ yếu hội thảo khoa học / ...
  3 Tạp chí Công thương = Vietnam trade and industry review. Số 8-12 / Bộ Cô...
  4 Tạp chí Công thương = Vietnam trade and industry review. Số 19-24 / Bộ C...
  5 Tạp chí Công thương = Vietnam trade and industry review. Số chuyên đề 13 (...
  Xem thêm...
  5  ấn phẩm được mượn nhiều nhất trong  365 ngày qua:
  STTNhan đề
  1 Luật Hợp đồng Việt Nam : Sách chuyên khảo. Tập 1 / Đỗ Văn Đại (325)
  2 Luật so sánh : Tài liệu hướng dẫn học tập / Trần Ngọc Hà...[và những người... (302)
  3 Luật Hợp đồng Việt Nam : Sách chuyên khảo. Tập 2 / Đỗ Văn Đại (279)
  4 Giáo trình luật ngân hàng / Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh (234)
  5 Luật so sánh = Comparative law / Michael Bogdan; Người dịch: Lê Hồng Hạnh,... (226)
   
  Trang bạn đọc
  Số th:
  Mật khẩu:
  [Đặt mật khẩu] [Quên mật khẩu]
  LỊCH LÀM VIỆC:   6/  2018
  Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
            1 2
  3 4 5 6 7 8 9
  10 11 12 13 14 15 16
  17 18 19 20 21 22 23
  24 25 26 27 28 29 30
  Kho:
  Z39.50
  Tìm tài liệu trong các thư viện trực tuyến
  ILL
  Mượn tài liệu ở các thư viện khác
  Góp ý
  Đóng góp ý kiến cho thư viện