• Tổng số ấn phẩm đơn bản:   13957
 • Tổng số xếp giá:   81699
 • Tổng số ấn phẩm định kỳ:   12
 • Những ấn phẩm mới có trong thư viện:
  STTNhan đề
  1 Ver une volonté de perfectionnement du mode de règlement des litiges par voie ...
  2 Giáo trình pháp luật về quy hoạch và giải phóng mặt bằng / Phan Trung Hiền (...
  3 Bình luận bộ luật hình sự năm 2015. Phần thứ nhất : Những quy định chung : ..
  4 Droit de la famille : Civil, fiscal, patrimonial (2010-2011) / Francis Lef...
  5 Giáo trình Luật đầu tư quốc tế / Trịnh Hải Yến
  Xem thêm...
  5   ấn phẩm được mượn nhiều nhất trong   365 ngày qua:
  STTNhan đề
  1 Luật so sánh : Tài liệu hướng dẫn học tập / Trần Ngọc Hà...[và những người... (327)
  2 Luật Hợp đồng Việt Nam : Sách chuyên khảo. Tập 1 / Đỗ Văn Đại (310)
  3 Luật Hợp đồng Việt Nam : Sách chuyên khảo. Tập 2 / Đỗ Văn Đại (284)
  4 Giáo trình luật ngân hàng / Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh (247)
  5 Giáo trình luật hôn nhân và gia đình Việt Nam : Tái bản có sửa đổi, bổ sung ... (244)
  Powered By Libol6.0
   
  m:
  Trang bạn đọc
  Số th:
  Mật khẩu:
  [Đặt mật khẩu] [Quên mật khẩu]
  LỊCH LÀM VIỆC:   4/  2018
  Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
  1 2 3 4 5 6 7
  8 9 10 11 12 13 14
  15 16 17 18 19 20 21
  22 23 24 25 26 27 28
  29 30          
  Kho:
  Z39.50
  Tìm tài liệu trong các thư viện trực tuyến
  ILL
  Mượn tài liệu ở các thư viện khác
  Góp ý
  Đóng góp ý kiến cho thư viện