CHÀO MỪNG TỚI TRUNG TÂM THÔNG TIN – THƯ VIỆN.
Bạn đọc có thể tìm kiếm tài liệu qua hệ thống tra cứu OPAC (Mục lục tra cứu trực tuyến) tại Trung tâm Thông tin – Thư viện.
 • Tổng số ấn phẩm: 21121
 • Tổng số xếp giá: 92607
 • Tổng số Báo : 22
 • Tổng số Tạp chí: 51
 • Tổng tập ấn phẩm định kỳ: 1410
 • Những ấn phẩm mới có trong thư viện:
  STTNhan đề
  1 Giáo trình luật thi hành án dân sự/ Nguyễn Thị Hồng Nhung, Huỳnh Thị Nam Hải...
  2 Tranh tụng của bị hại : Nghiên cứu so sánh với luật Tố tụng Hình sự Liên Ban...
  3 Cẩm nang giao tiếp khám phá Nhật Bản / Kim Kiều dịch, Trần Bảo Ngọc hiệu đín...
  4 Sách tham khảo Pháp luật kinh doanh bảo hiểm Việt Nam / Bùi Thị Hằng Nga, Bạ...
  5 Tạp chí Doanh nhân & Pháp luật. Số 33 - 47 / Báo Pháp luật Việt Nam
  Xem thêm...
  5  ấn phẩm được mượn nhiều nhất trong  365 ngày qua:
  STTNhan đề
  1 Luật hợp đồng Việt Nam. Bản án và bình luận bản án : Sách chuyên khảo. Tập... (187)
  2 Luật Hợp đồng Việt Nam - Bản án và Bình luận bản án : Sách chuyên khảo. Tậ... (177)
  3 Giáo trình tư pháp quốc tế / Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh (162)
  4 Sách tình huống pháp luật hợp đồng và bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng : ... (160)
  5 Giáo trình Luật tố tụng dân sự Việt Nam 2018 / Trường Đại học Luật Tp.Hồ Chí... (157)
   
  Tìm kiếm tài liệu:


  Z39.50
  Tìm tài liệu trong các thư viện trực tuyến
  ILL
  Mượn tài liệu ở các thư viện khác
  Góp ý
  Đóng góp ý kiến cho thư viện